outsourcing

Orice firmă care are în exploatare sisteme informatice are nevoie şi de suport tehnic prompt şi profesional - fie că se organizează un departament propriu cu atribuţii de service, administrare şi întreţinere, fie că externalizează acest proces (outsourcing), este important ca această nevoie să fie conştientizată şi bugetată corespunzător.

În cazul în care se doreşte crearea unui departament propriu care să se ocupe "in-house" de aceste sarcini, VASP Consult poate oferi suport pentru analiza, definirea proceselor şi documentarea instrucţiunilor de lucru necesare, precum şi pentru angajarea personalului necesar.

Dacă se alege varianta de externalizare (parţială sau totală) a suportului tehnic, VASP Consult poate prelua sarcina administrării sistemelor dvs. informatice. Externalizarea suportului tehnic presupune eliminarea completă sau parţială a administrării locale (implicit reducerea costurilor de personal) şi încredinţarea operaţiunilor de administrare a sistemelor dvs. informatice (deci şi transferul unor riscuri) către VASP Consult.

Sarcinile care pot fi externalizate pot cuprinde (fără a se limita la) următoarele activităţi:

  • crearea/modificarea de utilizatori (provisioning);
  • acordarea de drepturi de acces pe secţiuni conform rolurilor utilizatorilor (need to know access rights);
  • actualizări de baze de date sau module de program;
  • implementarea de proceduri anti-virus, anti-spam, anti-penetrare;
  • furnizarea de rapoarte la cerere;
  • monitorizarea resurselor sistemului şi iniţierea de măsuri preventive;
  • efectuarea de copii de siguranţă (back-up) off-site;

Indiferent dacă sistemul informatic este găzduit de beneficiar sau de un centru de date profesional, accesul administratorului VASP Consult la sistemele beneficiarul se va face printr-un canal securizat (VPN).

Vă rugăm să ne contactaţi pentru o analiză gratuită a cerinţelor dvs. pentru suport tehnic local sau la distanţă.